Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Ως γνωστόν, τα εργαλεία που παρέχει η τεχνολογία επηρεάζουν αρκετούς τομείς της ζωής του ανθρώπου. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση φαίνεται πως βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία της μάθησης αφού ενισχύουν την ικανότητα των μαθητών να προσλαμβάνουν και να κατανοούν τη διδαχθείσα γνώση. Η παρούσα εργασία θα αποπειραθεί να καταδείξει πως η χρήση των τεχνολογικών μέσων κατά τη διδασκαλία ενδέχεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί μία διδακτική πρόταση ενός κεφαλαίου της Ευκλείδειας Γεωμετρίας με τη βοήθεια ενός λογισμικού Δυναμικής Γεωμετρίας, του GeoGebra. Μέσω της παράθεσης τόσο των κατασκευασμένων δυναμικών σχημάτων, όσο και των οδηγιών που τα ακολουθούν, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να διεξάγουν ένα πιο ευχάριστο μάθημα. Τέλος, επιδιώκεται η ανάδειξη της σημαντικότητας του μαθήματος της Γεωμετρίας, μάθημα το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει υποτιμηθεί.

Πλήρες Κείμενο: pdfΛογισμικό GeoGebra: Διδακτική πρόταση για την εκμάθηση των «σχετικών θέσεων δυο κύκλων» του μαθήματος της Ευκλείδειας Γεωμετρίας Α’ Γενικού Λυκείου 649 KB