Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η εκπαίδευση για τη δημοκρατία παραμένει πάντoτε ένα επίκαιρο θέμα. Το σχολείο οφείλει να παρέχει ένα πλαίσιο ώστε οι μαθητές να διαπαιδαγωγούνται με την ανάπτυξη πολιτικών δεξιοτήτων, για να ενταχθούν σε μία ελεύθερη πολιτεία. Ο παιδαγωγικός θεσμός των μαθητικών συμβουλίων λειτουργεί προς εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού. Μέσω της παρούσας έρευνας διερευνήθηκαν οι απόψεις των μαθητών, ως μέλη της σχολικής κοινότητας, που πρωταγωνιστούν στη λειτουργία του θεσμού, για τον ρόλο της σχολικής ηγεσίας. Μελετήθηκε ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του διευθυντή, σε σχέση με τη σχολική ηγεσία που μπορούν να ασκήσουν, στη λειτουργία του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου. Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί μπορούν να στηρίξουν τη λειτουργία των μαθητικών συμβουλίων, κυρίως μέσω της ενθάρρυνσης έκφρασης γνώμης των μελών του 15μελούς συμβουλίου στις συνεδριάσεις του σχολείου. Οι διευθυντές μπορούν να στηρίξουν την λειτουργία των μαθητικών συμβουλίων, μέσω της διάθεσης χώρου για τις συνεδριάσεις και της πραγματοποίησης τακτικών συναντήσεων με το συμβούλιο. Τέλος από τα ευρήματα παρατηρήθηκε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στα συμβούλια αγοριών έναντι κοριτσιών.

Πλήρες Κείμενο: pdfΟ ρόλος της σχολικής ηγεσίας στη λειτουργία των μαθητικών συμβουλίων 855 KB