Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να σκιαγραφήσει το προφίλ πέντε εκπαιδευτικών (σπουδές, γνώσεις, εμπειρία) που διδάσκουν την Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη σε έναν ελληνόφωνο Παιδικό Σταθμό στην Κωνσταντινούπολη και αναφορικά με αυτό να ανιχνεύσει αντιλήψεις, στάσεις και πρακτικές διαχείρισης του πολύγλωσσου πολυπολιτισμικού του μαθητικού κοινού στο οποίο απευθύνονται. Από τα πορίσματα της έρευνας που παρουσιάζονται στην παρούσαανακοίνωση προκύπτει η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διγλωσσίας, διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας.

Πλήρες Κείμενο: pdfΤο προφίλ, οι απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών που διδάσκουν την Ελληνική ως Γ2 σε δίγλωσσους μαθητές προσχολικής ηλικίας στην Κωνσταντινούπολη. 639 KB