Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Το νερό είναι ο πιο πολύτιμος και αναντικατάστατος φυσικός πόρος. Ωστόσο, η έλλειψη νερού είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον κόσμο. Η λειψυδρία και η ξηρασία επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των περιοχών που πλήττονται από αυτά τα φαινόμενα. Η αειφορική διαχείριση των υδάτων είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας. Επιπλέον, είναι κοινά αποδεκτό ότι η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση και εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης των κοινωνιών. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντική η κατάλληλη εκπαίδευση των μαθητών, αλλά και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, μέσω της εφαρμογής στα σχολεία σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως τα Σχέδια Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Συστημάτων Συλλογής Ομβρίων Υδάτων για μη πόσιμη χρήση σε ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Πλήρες Κείμενο: pdfΣχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Συστημάτων Συλλογής Ομβρίων Υδάτων για μη πόσιμη χρήση σε ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών και της κοινωνίας. 627 KB