Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις στρατηγικές μάθησης 125 φοιτητών και φοιτητριών του Α.Π.Θ., οι οποίοι συμμετείχαν σε πιλοτικά μαθήματα εκμάθησης της γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Τα μαθήματα αυτά διακρίνονταν σε μαθήματα γλωσσομάθειας για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς και σε μαθήματα επίτευξης γενικής γλωσσομάθειας επιπέδων Α2 ως Β2. Για την καταγραφή των στρατηγικών χρησιμοποιήθηκε το δοκιμασμένο εργαλείο SILL της Oxford. Εξετάστηκε επίσης η σχέση της χρήσης στρατηγικών με τις ανεξάρτητες μεταβλητές της Σχολής, του έτους σπουδών και του αντικειμένου σπουδών των φοιτητών. Για κάποιες από τις στρατηγικές καταγράφηκε ότι η χρήση τους συσχετίζεται με κάποιες από τις ανεξάρτητες μεταβλητές.

Πλήρες Κείμενο: pdfΟι στρατηγικές μάθησης φοιτητών του Α.Π.Θ. σε πιλοτικά μαθήματα της Γερμανικής ως Ξένη Γλώσσα του Κ.Δ.Ξ.Γ. 471 KB