Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Ο Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την προβληματική χρήση των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου. Εάν η παραδοσιακή άσκηση εκφοβισμού είναι μια μορφή παραβατικής συμπεριφοράς που δημιουργεί σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στα θύματα του εκφοβισμού, η άσκηση ηλεκτρονικού εκφοβισμού έχει ακόμα μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσειςστο θύμα, καθώς όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο έφηβος εκτίθεται δυσφημιστικά σε ένα ανεξέλεγκτο ηλεκτρονικό περιβάλλον, γεγονός που του δημιουργεί έντονα αρνητικά συναισθήματα που είναι δύσκολο να διαχειριστεί. Στο παρόν άρθρο θα γίνει μία προσπάθεια να αναδειχθούν όλες οι διαστάσεις του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, οι διαφορές από τον παραδοσιακό εκφοβισμό, οι μορφές που μπορεί να λάβει ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, η αντιμετώπιση των θυτών, καθώς και τα μέχρι σήμερα ερευνητικά δεδομένα για το φαινόμενο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Επίσης θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ένα σημαντικό μέρος πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εφήβους που διαμένουν σε δημόσιες δομές παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Επίσης στην έρευνα αυτή, όπως θα δούμε, μελετήθηκαν τα προφίλ των θυμάτων και των θυτών ηλεκτρονικού εκφοβισμού, τα αίτια που οδηγούν τους θύτες να εκφοβίσουν και τους λόγους που πιστεύουν τα θύματα ότι δέχτηκαν ηλεκτρονική βία. Τέλος, στα συμπεράσματα θα γίνει μία συζήτηση για το προφίλ των εφήβων που διαμένουν σε δημόσιες δομές παιδικής προστασίας στην Ελλάδα και τους λόγους που τους οδηγούν σε αποκλίνουσες συμπεριφορές στο Διαδίκτυο, ως ανακεφαλαίωση των αιτιών που μπορούν να οδηγήσουν έναν έφηβο σε ηλεκτρονικό εκφοβισμό και παραβατικότητα.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗλεκτρονικός Εκφοβισμός, Διαδίκτυο και Έφηβοι. Μελέτη σε ανηλίκους που διαβιούν σε δημόσιες δομές παιδικής προστασίας στην Ελλάδα 449 KB