Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η εργασία στοχεύει στη διάχυση της εμπειρίας μετασχηματισμού διακοσμητικών σχεδίων της ελληνικής λαϊκής τέχνης σε μελωδίες, η οποία αποκτήθηκε μέσω συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας, ως καλής πρακτικής για τη διδασκαλία του οστινάτο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρουσιάζεται ένα διαθεματικό παράδειγμα/σχέδιο εργασίας, το οποίο επιπρόσθετα αξιοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Το σχέδιο εργασίας υλοποιήθηκε στην Α΄Τάξη του Γυμνασίου, στο πλαίσιο του μαθήματος της μουσικής, κατά τα σχολικά έτη 2018-19 και 2019-20. Αρχικά, επιχειρείται η αποσαφήνιση και ανάλυση όρων και στη συνέχεια παρουσιάζεται το λογισμικό επεξεργασίας μουσικού κειμένου, που μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της καλλιέργειας του ψηφιακού γραμματισμού. Τέλος παρουσιάζεται η μεθοδολογία, κατατίθεται η εμπειρία της υλοποίησης των σχεδίων εργασίας και συνοψίζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της εργασίας.

Πλήρες Κείμενο: pdfΑν τα διακοσμητικά σχέδια της ελληνικής λαϊκής τέχνης ήταν μουσική, πως θα ακουγόταν; 1.06 MB