Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών στο πλαίσιο της σχολικής τάξης απασχολεί διαχρονικά την Παιδαγωγική επιστήμη. Στην παρούσα έρευνα διερευνώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου αναφορικά με την αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Κατά την ερευνητική διαδικασία επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση και για τη συλλογή δεδομένων αξιοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπλήρωσαν 134 εκπαιδευτικοί Γυμνασίων και ΓΕ.Λ. του νομού, που προέκυψαν με τυχαία δειγματοληψία. Τα αποτελέσματα, ως προς τη συχνότητα εμφάνισης ποικίλων εξωτερικευμένων κι εσωτερικευμένων μορφών προβλημάτων, καταδεικνύουν υψηλή συγκέντρωση αποκρίσεων στις μέσες τιμές. Βασικοί αιτιολογικοί παράγοντες των προβλημάτων θεωρούνται παράμετροι του οικογενειακού και ευρύτερα κοινωνικού περιβάλλοντος των μαθητών, ενώ για την πρόληψη και διαχείρισή τους οι εκπαιδευτικοί καταφεύγουν σε ενέργειες, που παραπέμπουν τόσο στην οικοσυστημική και ψυχοδυναμική προσέγγιση όσο και στο κοινωνικογνωστικό και ψυχοδυναμικό/ανθρωπιστικό μοντέλο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και το συμπεριφοριστικό.

Πλήρες Κείμενο: pdfΔιαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών στην τάξη- Απόψεις των καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου 714 ΚB