Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα προσεγγίζει το θέμα της διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός προγράμματος Επιμόρφωσής τους, με βάση τις Αρχές και τη Μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα και διεξήχθησαν Ατομικές Εστιασμένες Συνεντεύξεις. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 15 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίοι υπηρετούν σε διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδας. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου στην πλειονότητά τους γνωρίζουν, υιοθετούν και αποδέχονται σε ικανοποιητικό βαθμό τις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που αναφέρονται στις προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης και στα βασικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων ως προς τον τρόπο που μαθαίνουν, όπως και τη Μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (σχεδιασμός διδακτικής ενότητας, εναρκτήρια συνάντηση, εκπαιδευτικές τεχνικές, ρόλος του εκπαιδευτή). Τέλος, η πλειοψηφία των Συντονιστών φαίνεται ότι επιθυμεί να επιμορφωθεί στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με ένα μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης, δηλαδή με δια ζώσης διδασκαλία και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και από επιμορφωτές κυρίως άτομα, τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αλλά διαθέτουν και αντίστοιχη εμπειρία στο εν λόγω πεδίο.

Πλήρες Κείμενο: pdfΔιερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 390 ΚB