Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία με απώτερο στόχο την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής και την αβίαστη επίτευξη των στοχεύσεων του μαθήματος της ιστορίας μέσα από βιωματικές και διερευνητικές τεχνικές. Συγκεκριμένα, εστιάζεται στη δημιουργία ενός project όπου οι μαθητές της Α ΄τάξης γυμνασίου, εξετάζοντας το κεφάλαιο της εποχής του Χαλκού, ερευνούν πηγές με τη διακριτική καθοδήγηση του διδάσκοντα και εμπλουτίζουν με τη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας το μάθημά τους δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά. Με τον τρόπο αυτόν, εισδύουν σε ποικίλες πτυχές της ιστορικής περιόδου που μελετούν, αναδεικνύουν τα ζητήματα εις βάθος, ενώ παράλληλα κατακτούν πολλαπλές δεξιότητες. Ο συνδυασμός του μαθήματος της ιστορίας και των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού επαυξημένης πραγματικότητας προσφέρει δυνατότητες αυτενέργειας και προσδίδει στο μάθημα της ιστορίας την απαραίτητη κριτική διάσταση που οφείλει να έχει.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη διδασκαλία της ιστορίας του Γυμνασίου: Ένα διδακτικό παράδειγμα για την εποχή του Χαλκού. 406 ΚB