Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τους παράγοντες και τα κίνητρα που επηρεάζουν τους φοιτούντες μαθητές της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ του ν. Λάρισας στην απόφασή τους να παρακολουθήσουν το μεταλυκειακό έτος μαθητείας. Ο θεσμός του μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας απευθύνεται σε μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και αποτελεί μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών. Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία σκοπό έχει να διερευνήσει τα κίνητρα που ωθούν τους μελλοντικούς απόφοιτους των ΕΠΑΛ να παρακολουθήσουν την τάξη μαθητείας. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, διενεργήθηκε έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε σε μαθητές της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ του νομού Λάρισας. Στην έρευνα επίσης επιχειρείται η καταγραφή των στάσεων των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. ως προς το θεσμό της μαθητείας κατά τα πρώτα στάδια εφαρμογής του. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα παρουσιάζονται και συζητούνται στο τέλος αυτής της μελέτης.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ μαθητεία ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ σχολείου και επαγγέλματος. Απόψεις μαθητών και εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. 1,391 MB