Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αναδεικνύει τα ζητήματα της μετανάστευσης, της νέας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας που αυτή συνεπάγεται για τις χώρες υποδοχής, καθώς και τις προκλήσεις που εγείρονται σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Αρχικά ορίζεται η μετανάστευση και διατυπώνονται οι συνέπειές της σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Η εργασία επικεντρώνεται στο μεταναστευτικό κύμα προς τη χώρα μας και στις συνέπειες του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στη συνέχεια διασαφηνίζεται ο ορισμός της πολυπολιτισμικότητας και ακoλουθεί κριτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών μοντέλων διαχείρισής της. Η εργασία ολοκληρώνεται με τις προκλήσεις που προσδιορίζονται από τη νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα και οι οποίες αφορούν στην οργάνωση και στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος.

Πλήρες Κείμενο: pdfΜετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και οι προκλήσεις για την εκπαίδευση 446 ΚB