Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η συνέντευξη, είναι ίσως ο δημοφιλέστερος τρόπος επιλογής προσωπικού, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, αφού αποτελεί έναν από τους τρόπους επιλογής για τη στελέχωση θέσεων μεσαίων, ανώτερων και ανώτατων στελεχών ενός οργανισμού. Είναι ουσιαστικά ένα ευέλικτο, έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο που μπορεί να αποκαλύψει τις δεξιότητες, τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου καθώς επίσης και τη βαθύτερη προσωπικότητα του. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για την επιλογή στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης, η συνέντευξη αποτελεί το εργαλείο εδώ και δεκαετίες για την αποκάλυψη της προσωπικότητας και της συγκρότησης του υποψήφιου με σημαντική μοριοδότηση στην τελική κατάταξή του. Είχε καταργηθεί στην προηγούμενη κρίση διευθυντών σχολικών μονάδων που πραγματοποιήθηκε το 2015, ενώ επανήλθε στη διαδικασία κρίσης-αξιολόγησης το 2017. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη συνέντευξη επιλογής, μέσω μιας επισκόπησης, διεξοδικής διερεύνησης της ελληνικής και της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, με σκοπό την πλήρη εννοιολογική οριοθέτησή της, την ανάδειξη της σπουδαιότητας και των προβλημάτων της.

Πλήρες Κείμενο: pdfΣυνέντευξη επιλογής προσωπικού και η εφαρμογή της στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων 408 ΚB