Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση της έννοιας και της διαδικασίας ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται οι βασικές θεωρητικές πτυχές του στρατηγικού σχεδιασμού και αναπτύσσονται οι διαδικασίες στρατηγικής ανάλυσης, στρατηγικής επιλογής και στρατηγικής εφαρμογής, με έμφαση στις δυνατότητες αξιοποίησής τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται το υποθετικό παράδειγμα ενός ελληνικού δημόσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου, ώστε να παρουσιαστούν τρόποι πρακτικής εφαρμογής των θεωρητικών δεδομένων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολικού οργανισμού στο παρόν και στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη την κουλτούρα, τις επιδιώξεις, τις προτεραιότητες και τη στρατηγική ικανότητά του, καθώς και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος σε μικροεπίπεδο και μακροεπίπεδο. Το παρόν άρθρο κρίνεται σημαντικό, στον βαθμό που συνδέει τη θεωρία με την πράξη, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής των εννοιών του στρατηγικού σχεδιασμού, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από σχολικές μονάδες, προσαρμοζόμενες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και στο περιβάλλον όπου λειτουργούν.

Πλήρες Κείμενο: pdfΑνάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Θεωρητικές πτυχές και πρακτικές εφαρμογές στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου 437 ΚB