Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

To άρθρο παρουσιάζει το πλαίσιο εκπαίδευσης ενηλίκων σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και ιδιαίτερα στην περίπτωση των προσφύγων υπό το πρίσμα της παιδαγωγικής θεωρίας του Paulo Freire. Μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση, εξετάζει κατά κατά πόσο οι αρχές της θεωρίας του Paulo Freire ενισχύουν τις προσδοκίες και καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, όπως είναι οι πρόσφυγες. Ειδικότερα, σε σχέση με τη δομή της εργασίας στην εισαγωγή παρουσιάζονται τα βασικά πεδία αναφοράς και το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης. Eξετάζεται η έννοια της εκπαίδευσης ενηλίκων και η ανάγκη της ύπαρξης επιμόρφωσης ενηλίκων.Τέλος, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των προσφύγων ως εκπαιδευόμενοι, ενώ την εργασία κατακλείει μία κριτική αποτίμηση.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ Εκπαίδευση ενηλίκων προσφύγων υπό το πρίσμα της παιδαγωγικής θεωρίας του Paulo Freire 515 ΚB