Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η εργασία στοχεύει στη διάχυση της εμπειρίας ηχοποίησης της εικόνας, η οποία αποκτήθηκε μέσω συγκεκριμένων σχεδίων εργασίας, ως καλής πρακτικής για τη διδασκαλία της Μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρουσιάζονται δυο διαθεματικά παραδείγματα/σχέδια εργασίας ηχοποίησης της εικόνας, που αφορούν γενικά στον μοντερνισμό στη μουσική και ειδικά στα μουσικά ρεύματα του ιμπρεσιονισμού, του εξπρεσιονισμού και της ιστορικής πρωτοπορίας και τα οποία επιπρόσθετα αξιοποιούν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Τα σχέδια εργασίας υλοποιήθηκαν στην Α΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου, στο πλαίσιο του μαθήματος επιλογής «Καλλιτεχνική Παιδεία – Μουσική», κατά τα σχολικά έτη 2015-16, 2016-17, 2017-18 και 2018-19. Αρχικά, επιχειρείται η αποσαφήνιση και η ανάλυση μουσικών όρων και στη συνέχεια παρουσιάζονται λογισμικά επεξεργασίας ήχου, ηχογράφησης και βίντεο που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της καλλιέργειας του ψηφιακού οπτικοακουστικού γραμματισμού. Τέλος παρουσιάζεται η μεθοδολογία, κατατίθεται η εμπειρία της υλοποίησης των σχεδίων εργασίας και συνοψίζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της εργασίας.

Πλήρες Κείμενο: pdfΟι ηχητικές δυνατότητες της εικόνας: Διδακτικά παραδείγματα και προτάσεις 667 ΚB