Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Στόχος της έρευνας είναι η παράλληλη καταγραφή αντιλήψεων εκπαιδευτικών διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, τύπων σχολείων, και βαθμίδων εκπαίδευσης, και η διερεύνηση του τρόπου προσέγγισης θεμελιωδών εννοιών και νόμων της φυσικής. Στην έρευνα συμμετείχαν 253 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Απάντησαν σε δώδεκα ερωτήσεις, κλειστού τύπου της μορφής Σωστού – Λάθους που αναφέρονται σε θεμελιώδεις έννοιες και νόμους της Φυσικής και εστιάζουν στην εννοιολογική κατανόηση της φυσικής της καθημερινότητας. Οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών βρίσκονται κοντά στα υψηλά των μέσων όρων των διεθνών ερευνών. Οι απαντήσεις τους δείχνουν να επηρεάζονται από την περιγραφή της κατάστασης στην εκφώνηση καθώς και τις διαισθητικές εμπειρίες της καθημερινότητας με συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις να λειτουργούν βασιζόμενοι στο αποτέλεσμα των δράσεων και όχι στο φυσικό νόμο.

Πλήρες Κείμενο: pdfΔιερεύνηση της προσέγγισης βασικών εννοιών και νόμων της φυσικής από εκπαιδευτικούς  750 ΚB