Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέματα εφηβικών εξαρτήσεων των μαθητών. Συγκεκριμένα, καταγράφονται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του Ν. Βοιωτίας για τις εξαρτήσεις, καθώς και οι ρητές επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σχετικά με τις εξαρτήσεις των εφήβων μαθητών. Η μεθοδολογική προσέγγιση που εφαρμόστηκε για την έρευνα ήταν ποσοτική, με ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία. Από την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν φαινόμενα εξαρτήσεων στο σχολείο και, αναφορικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν τον εαυτό τους επαρκώς καταρτισμένο και πιστεύουν ότι η επιμόρφωση τους θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων.

Πλήρες Κείμενο: pdfΕπιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το Φαινόμενο των Εξαρτήσεων στους Έφηβους Μαθητές  871 ΚB