Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Ένα σημαντικό κομμάτι της Δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα το εκπροσωπούν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί με τη λειτουργία τους στελεχώνονται και εποπτεύονται οι σχολικές μονάδες και οι υποστηρικτικοί θεσμοί της εκπαίδευσης, αλλά αποτελούν και τον ενδιάμεσο κρίκο του ΥΠΠΕΘ με τις σχολικές μονάδες. Το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΠΕΘ προβλέπει για κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πέντε τμήματα, τα τμήματα διοικητικού, οικονομικού, προσωπικού, νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών θεμάτων, υπό τη διοίκηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συνύπαρξη των νέων αυτών δομών, μετά από ένα περίπου χρόνο λειτουργίας, έδειξε κάποια προβλήματα και δυσλειτουργίες, που περιγράφονται ξεκάθαρα σε έρευνα, που διεξήγαγε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης με τη μέθοδο ερωτηματολογίων στους διοικητικούς υπαλλήλους και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, όπως η εμπλοκή πολλών τμημάτων στην διεκπεραίωση διαδικασιών, η ελλιπής στελέχωση των τμημάτων και συχνά η ασάφεια κατανομής αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων. Για την επίλυση των παραπάνω ο Διευθυντής θα πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες.

Πλήρες Κείμενο: pdfΝέο οργανόγραμμα Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Προβλήματα-Δυσλειτουργίες 453 ΚB