Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η ραγδαία επιτάχυνση της παραγωγής νέας γνώσης επιφέρει την άμεση ανάγκη για ικανούς καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μεταδίδουν τη γνώση στους φοιτητές με μορφές διδασκαλίας υψηλού επιπέδου. Γίνεται αντιληπτό ότι απαιτείται η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης του καταιγισμού νέων γνώσεων, με ικανότητες αξιολόγησης, αξιοποίησης και δημιουργικού συνδυασμού των παραγόμενων πληροφοριών και με δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης και επανεκπαίδευσης. Συνεπώς, ο ρόλος του καθηγητή στα Πανεπιστήμια σήμερα δεν μπορεί να αντανακλά μόνο το ερευνητικό του έργο, αλλά θα πρέπει να εστιάζει και στον πολύτιμο ρόλο του δασκάλου. Εμπνευσμένοι Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι ξεπερνώντας ένα παρωχημένο δασκαλοκεντρικό τρόπο μάθησης συμβάλλουν στην ανάπτυξη φοιτητών ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με κριτική σκέψη, ακαδημαϊκό ήθος και συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης. Στην παρούσα εργασία υλοποιείται μια δια ζώσης ημι-δομημένη συνέντευξη σε πέντε Πανεπιστημιακούς Δασκάλους της χώρας όπου και διερευνάται και αξιολογείται η σημασία της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής, που αφορά στην επαγγελματική παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Τα ευρήματα φαίνονται να είναι πολλά υποσχόμενα, αφού η πλειονότητα των εκπαιδευτικών επικρότησε εντόνως το εγχείρημα της ΠΠ στην Ελλάδα θεωρώντας ότι μέσω αυτού πολλά προβλήματα δύναται να ξεπεραστούν.

Πλήρες Κείμενο: pdfΠανεπιστημιακή Παιδαγωγική στην Ελλάδα, μια ποιοτική προσέγγιση 647 ΚB