Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στις ραγδαία μεταβαλλόμενες σύγχρονες κοινωνίες και η ανάγκη τού να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί θεσμοί να ανταποκριθούν σε αυτές, έχει καταστήσει αναπόφευκτη, αφενός, την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στα εκπαιδευτικά συστήματα και, αφετέρου, την αξιολόγηση της εφαρμογής τους. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίστηκε μεταξύ των ετών 2006-2009 ο εκπαιδευτικός θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου και, ακολούθως, διενεργήθηκε αξιολόγηση από Ανεξάρτητη Επιτροπή για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με σκοπό τη συγκριτική αποτίμηση της τριετούς πιλοτικής υλοποίησής του. Το παρόν άρθρο αποτελεί ένα εγχείρημα κριτικής ανάλυσης της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης του σχολείου αυτού, με το οποίο διερευνάται το κατά πόσον ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξή της οι προβλεπόμενοι στη βιβλιογραφία μεθοδολογικοί κανόνες και τα κριτήρια σύνταξης τέτοιων κειμένων. Εξετάζονται, συγκεκριμένα, ο σκοπός και οι στόχοι της διενεργηθείσας αξιολόγησης, η αποτελεσματικότητα της Έκθεσης στην προοπτική της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων της, καθώς και το εφαρμόσιμο των εισηγήσεων που προκύπτουν από αυτήν. Σχολιάζονται, παράλληλα, τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις των αξιολογητών και, τέλος, διατυπώνονται παρατηρήσεις που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση αντίστοιχων Εκθέσεων.

Πλήρες Κείμενο: pdfΚριτική ανάλυση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου (Ε.Ο.Σ.) της Κύπρου576 ΚB