Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Το σύγχρονο σχολείο καλείται να παίξει ένα ρόλο πολύ ευρύτερο από τον περιορισμένο παραδοσιακό. Ο μαθητής δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως δέκτης γνωστικών πληροφοριών, όπως αντίστοιχα ο εκπαιδευτικός δεν αποτελεί μόνο φορέα γνώσεων. Στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού περιλαμβάνονται και οι προσπάθειες που θα καταβάλλει για να αναπτυχθεί ο κάθε μαθητής όχι μόνο διανοητικά, αλλά και συναισθηματικά και κοινωνικά. Η επιλογή ενός μοντέλου επικοινωνίας και ενός προσωπικού στυλ ηγεσίας από τον Διευθυντή Σχολικής Μονάδας επηρεάζει και διαμορφώνει το παιδαγωγικό και ψυχολογικό κλίμα της σχολικής κοινότητας. Στη βελτίωση της ποιότητας και της επιτυχίας του έργου της Σχολικής Μονάδας συμβάλλει πρωτίστως η ηγεσία της. Η δυνατότητα ανταπόκρισης του Διευθυντή στον ηγετικό του ρόλο είναι συνάρτηση όχι μόνο της διάθεσής του για ανάληψη αυτού του ρόλου, αλλά και του βαθμού στον οποίο διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες. Η σύγχρονη έρευνα εντοπίζει με ακρίβεια τις δεξιότητες που χαρακτηρίζουν το άτομο με τη διακεκριμένη επίδοση. Το νέο κριτήριο ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Ο Διευθυντής χρειάζεται να γνωρίζει τρόπους αξιοποίησης της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής για τη διαχείριση της τάξης και κατ’ επέκταση του σχολείου, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων της σχολικής ζωής.

Πλήρες Κείμενο: pdfΟ ρόλος του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας στη Διαχείριση Σχολικής Τάξης405 ΚB