Αρχικη

Περίληψη

Το άρθρο μελετά το παιδαγωγικό πλαίσιο ενσωμάτωσης των επιτραπέζιων ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ). Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός (board game design) και η πιλοτική εφαρμογή ενός ψηφιακού εγγράμματου περιβάλλοντος υπό τη μορφή ηλεκτρονικού παιχνιδιού στο ΜτΘ, ενώ ακολούθησε ποιοτική έρευνα πεδίου σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το παιχνίδι συνδέεται με το πρόσωπο του Απ. Παύλου, ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της Ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης και τις περιοδείες, ενώ σχετίζεται με διδακτικές ενότητες πολλών τάξεων και εκπαιδευτικών βαθμίδων. Το παιχνίδι ακολουθεί το πρότυπο (εξωτερικά και λειτουργικά) παραδοσιακού επιτραπέζιου παιχνιδιού, αλλά ταυτόχρονα μετασχηματίζεται διδακτικά, αναπλαισιώνεται και νοηματοδοτείται θεολογικά σύμφωνα και με την Ορθόδοξη Παράδοση και τη χριστιανική αγωγή. Για την αξιολόγηση της πρακτικής η εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε την ποιοτική μέθοδο με ρουμπρίκες αξιολόγησης. Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να συνοψιστούν στη θετική αποδοχή του συγκεκριμένου παιχνιδιού από πλευράς εκπαιδευτικών, στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών και τη βελτίωση της κατανόησης θρησκευτικών εννοιών.

Πλήρες Κείμενο: pdfΣυμβολή στη θεωρία και πράξη της χριστιανικής αγωγής στο πλαίσιο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης: Ο διδακτικός μετασχηματισμός των περιοδειών του Απ. Παύλου με τη χρήση των επιτραπέζιων ηλεκτρονικών παιχνιδιών719 ΚB