Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ελέγξει τον τρόπο δόμησης της επαγγελματικής ανάπτυξης στο Δημοτικό σχολείο, μέσα από την ανάληψη διαφόρων κοινωνικών και επαγγελματικών ρόλων από τους μαθητές, στα πλαίσια της ενασχόλησής τους με διαθεματικές δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων. Από τον πληθυσμό των εγχειριδίων, επιλέχτηκαν τα εγχειρίδια του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας όλων των τάξεων του Δημοτικού, τα οποία χρησιμοποιούνται το σχολικό έτος 2016-17. Ως μεθοδολογικό εργαλείο για την ανάλυση του περιεχομένου τους, αξιοποιήθηκε το σημειωτικό μοντέλο του Algirdas Julien Greimas. Από την έρευνα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός ξεκινά από το Δημοτικό και προωθείται μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες διαθεματικές δραστηριότητες που υπάρχουν διασκορπισμένες στα σχολικά εγχειρίδια όλων των τάξεων.

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ επαγγελματική ανάπτυξη στο Δημοτικό Σχολείο. Ο ρόλος των διαθεματικών δραστηριοτήτων στα σχολικά εγχειρίδια της Ελληνικής Γλώσσας όλων των τάξεων. Μια σημειωτική προσέγγιση 700 KB