Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

 

Στην εργασία παρουσιάζονται παραδείγματα αξιοποίησης των εργαλείων της Πληροφορικής σε σχέδια έρευνας/εργασίας Μουσικής και κατατίθεται η εμπειρία της υλοποίησης τους. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα συνεργατικά – διαδικτυακά εργαλεία, που μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά την εργασία σε ομάδες και μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη και στο πλαίσιο διασχολικών συνεργασιών. Επίσης παρουσιάζονται λογισμικά επεξεργασίας ήχου, ηχογράφησης, μουσικού κειμένου και βίντεο που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της καλλιέργειας του ψηφιακού οπτικοακουστικού γραμματισμού. Τέλος η εργασία προχωράει πέρα από την απλή χρήση λογισμικών και προτείνει την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού Scratch στο πλαίσιο διαθεματικών σχεδίων έρευνας/εργασίας Προγραμματισμού και Μουσικής.

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΟι προκλήσεις της Πληροφορικής στα σχέδια έρευνας/εργασίας Μουσικής: Διδακτικά παραδείγματα και προτάσεις560 KB