Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

 

Η Διεθνής Εκπαιδευτική Πολιτική είναι συνδεδεμένη με το όραμα μιας ισότιμης και αλληλέγγυας, αλλά ταυτόχρονα ανταγωνιστικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η απαίτηση για εφαρμογή μοντέλων ηγεσίας που προάγουν την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται σε µια σύντομη παρουσίαση του μοντέλου της Κατανεμημένης Ηγεσίας στον σχολικό οργανισμό και του ρόλου που αυτή διαδραματίζει στην ενίσχυση της δικαιοσύνης, της πολυφωνίας και των ίσων ευκαιριών. Ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και κριτική μελέτη σχετικών ερευνών, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτού του μοντέλου, ο ρόλος του στην εκπαιδευτική διαδικασία και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εφαρμόζεται. Τέλος, παρατίθενται ορισμένοι προβληματισμοί που εγείρονται, καθώς και γενικότερες σκέψεις και προτάσεις σχετικές µε αυτό το ζήτημα.

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΟ Ρόλος της Κατανεμημένης Ηγεσίας στην Ενίσχυση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης στον Σχολικό Οργανισμό450 KB