Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

 

Σε αυτή την εργασία προτείνεται ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για καθηγητές Φυσικών Επιστημών. Το πρόγραμμα βασίζεται στην ενεργητική μάθηση και στοχεύει να καθοδηγήσει τους επιμορφωνόμενους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας στη σχολική τάξη. Έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία δείχνουν πως είναι αναγκαία η μετακίνηση των εκπαιδευτικών από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία προς εκπαιδευτικές τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Η σύγχρονη εκπαίδευση, εκτός των άλλων, πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες ενός μαθητικού πληθυσμού με αυξανόμενη κοινωνική και πολιτισμική ποικιλομορφία. Η διδασκαλία των ενεργητικών παιδαγωγικών πρακτικών στους εκπαιδευτικούς μπορεί να γίνει αποτελεσματικά με την εφαρμογή αυτών των πρακτικών κατά την επιμόρφωσή τους. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι δεν ακούν απλώς για τις παιδαγωγικές πρακτικές, αλλά αποκτούν εμπειρίες από την εφαρμογή τους. Η χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή, προκαλεί το στοχασμό των εκπαιδευόμενων, αυξάνοντας τις πιθανότητες αποδοχής της νέας γνώσης. Οι θεωρίες ενεργητικής μάθησης τονίζουν πως τα κοινωνικά στοιχεία της γνώσης, όπως η ομαδική δράση και η συνεργατική επίλυση προβλημάτων, μπορούν να λειτουργήσουν ως εξαιρετικά εργαλεία για την επίτευξη βαθύτερης γνώσης με καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η μελέτη μαθήματος είναι μια διδακτική μέθοδος ενεργητικής μάθησης που εξασφαλίζει την ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στη διεργασία, επιτρέποντας τους να δομήσουν τη γνώση σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να πειραματιστούν συνεργατικά, προκειμένου να διερευνήσουν τις παιδαγωγικές πρακτικές, έχοντας τους μαθητές σε πρώτο πλάνο σε όλη τη διάρκεια της διεργασίας.

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΜελέτη Μαθήματος: μια Πρόταση για την Επιμόρφωση των Καθηγητών Φυσικών Επιστημών562 KB