Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

 

Η εκπαίδευση των παιδιών δεν αποτελεί ευθύνη μόνο του παιδαγωγού αλλά συνδέεται και με το ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια. Παράλληλα, η αποτελεσματική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, απαιτεί από τους παιδαγωγούς να αναγνωρίζουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις εμπειρίες των παιδιών και των οικογενειών τους. Αυτό το γεγονός, λοιπόν, καθιστά αναγκαία τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των γονέων και των παιδαγωγών και τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις βασικές αρχές της συνεργασίας οικογένειας και σχολείου, τις μορφές - τα μοντέλα συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ των γονέων και των παιδαγωγών, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργασία των γονέων με τους παιδαγωγούς, τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη συνεργασία και τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας. Τέλος, παραθέτονται συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις και πρακτικές για τη βελτίωση της συνεργασίας οικογένειας και σχολείου.

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΒασικές πτυχές της συνεργασίας του παιδαγωγού με την οικογένεια324KB