Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη συμβολή της Μελέτης Μαθήματος, στο πλαίσιο του συνεργατικού σχεδιασμού της διδασκαλίας, στην επίτευξη της μάθησης των μαθητών. Από τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από τις 12 Φεβρουαρίου ως την 1 Απριλίου του 2016 στη Β΄ τάξη Λυκείου του νομού Αττικής και συμμετείχαν συνολικά 31 μαθητές, προκύπτει ότι ο λεπτομερής σχεδιασμός της Μελέτης Μαθήματος, η ειλικρινής και ουσιαστική συνεργασία των εκπαιδευτικών, καθώς και η συμμετοχή τους σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, σύμπνοιας και συναδελφικότητας, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία του. Επιπρόσθετα, η έρευνα ανέδειξε την πολύ σημαντική συμβολή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας, η οποία αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης Μαθήματος, στη μάθηση των μαθητών. Η κατανόηση του ερευνητικού μαθήματος από την πλειοψηφία των μαθητών και η θετική τους στάση σε μελλοντική εφαρμογή του, αποτελεί ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας. Απεναντίας, ένα μικρό ποσοστό μαθητών τήρησε ουδέτερη στάση. Από τη σχεδόν καθολική συμμετοχή των μαθητών στη διδασκαλία και τις απαντήσεις τους στις ατομικές και ομαδικές ασκήσεις των φύλλων εργασιών, διαπιστώθηκε η πληρέστερη κατάκτηση της γνώσης.

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΟ συνεργατικός σχεδιασμός της διδασκαλίας και η συμβολή του στην επίτευξη της μάθησης των μαθητών: η περίπτωση της Μελέτης Μαθήματος677KB