Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί μια πολυσχιδή δραστηριότητα στα πλαίσια της ατομικής και επαγγελματικής ανάπτυξής τους. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου και η κατασκευή τυπολογίας επιμορφωτικών πρακτικών. Επίσης, με τη συμβολή σύντομης ιστορικής ανασκόπησης, αναδεικνύονται τα διαχρονικά και συγχρονικά στοιχεία που καθόρισαν το ιδιαίτερο πλαίσιο στο οποίο πραγματώθηκε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον ελλαδικό χώρο και διαμορφώθηκε η συγκεκριμένη τυπολογία. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο ρόλο του ευρωπαϊκού και διεθνούς οικονομικού - πολιτικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της υλοποιούμενης επιμορφωτικής πολιτικής. Τέλος, εν όψει του εν εξελίξει σχετικού διαλόγου, τονίζεται ο «κομβικός» της ρόλος στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης.

 

Πλήρες κείμενο: pdfΗ επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: ζητήματα ορισμού και τυπολογίας. Η ελληνική εμπειρία και οι διεθνείς τάσεις 667.57 KB