Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύει στην ανάδειξη ορισμένων πτυχών του φαινομένου των «μαθησιακών δυσκολιών». Διεθνείς μελέτες πιστοποιούν τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό μαθητών που διαχωρίζονται εντός του σχολείου λόγω των ιδιαίτερων μαθησιακών τους χαρακτηριστικών. Σύμφωνα με τους ισχύοντες σχολικούς κανονισμούς αφενός τέτοιου είδους μαθησιακές δυσκολίες χρήζουν ειδικής διδασκαλίας αφετέρου, γίνονται αιτία για να ταξινομηθούν αυτά τα παιδιά έναντι των συνομηλίκων τους. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να μεταβάλει άρδην τη σχολική καθημερινότητα που βιώνουν αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά από άτομα του κοινωνικού τους περίγυρου. Τα δεδομένα αποτελούνται από 12 ημι-κατευθυνόμενες συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από δύο επαρχιακά δημοτικά σχολεία. Ο λόγος των συμμετεχόντων αναλύεται και καθίσταται αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τη θεωρία της ετικέτας. Τα ευρήματα πέραν των άλλων δείχνουν ότι συχνά οι δάσκαλοι, όταν αναφέρονται σ’ αυτά τα παιδιά, προτάσσουν το μαθησιακό τους πρόβλημα έναντι του ονόματός τους, μια κατάσταση που σε ένα δεύτερο επίπεδο δυσχεραίνει τη μεταξύ τους επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Τα συμπεράσματα καταλήγουν στο ότι οι δάσκαλοι θα πρέπει να ξεπακετάρουν την έννοια των «μαθησιακών δυσκολιών» αλλά και να επαναπροσδιορίσουν τις μαθησιακές ικανότητες, που διαθέτει ο κάθε μαθητής. Μια τέτοια προσπάθεια ίσως να αποτελέσει μελλοντικά το θεμέλιο λίθο για να οικοδομηθεί μια πιο ουσιαστική και συνεργατική σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών και αυτών των μαθητών.

 

Πλήρες κείμενο: pdf«Τα προβληματικά» παιδιά στο λόγο των εκπαιδευτικών: Επίσημη διάγνωση ή ετικέτα; Μια ερμηνευτική προσέγγιση553.13 KB