Αρχικη

Περίληψη

 

To παρόν άρθρο έχει ως στόχο τη διερεύνηση του ρόλου των εκπαιδευτών ενηλίκων στην εκπαίδευση κρατουμένων όσον αφορά τη συμβολή τους στην εμψύχωση και τη δημιουργία συνεργατικού κλίματος, τη στάση τους έναντι των εκπαιδευόμενων κρατουμένων και τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική διεργασία. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δεκαοχτώ (18) εκπαιδευόμενοι κρατούμενοι που φοιτούν στο ΣΔΕ της φυλακής του Κορυδαλλού. Ως μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων επιλέχθηκε η θεματική ανάλυση περιεχομένου. Βάσει των αποτελεσμάτων, οι εκπαιδευτές των κρατουμένων, ανταποκρινόμενοι στον πολυσύνθετο ρόλο τους, καλύπτουν με επιτυχία την ποικιλία των εκπαιδευτικών αναγκών, χάρη στην εκπαιδευτική προσέγγιση, αλλά και τη στάση και συμπεριφορά τους προς τους εκπαιδευόμενους κρατουμένους.

 

Πλήρες κείμενο: pdfΟ ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων κρατουμένων. Μία μελέτη περίπτωσης446.69 KB