Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια έρευνα που εκπονήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το φθινόπωρο του 2014 και αφορά στις επιστημονικές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Λύκειο σε σύγκριση με αυτές που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν την έλλειψη ουσιαστικής σύνδεσης ανάμεσα στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο. Η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από την τάση των μαθητών για την αποστήθιση της ύλης, την παντελή έλλειψη μελέτης, ανάλυσης και επεξεργασίας επιστημονικών δημοσιευμάτων, πέραν του διδακτικού εγχειριδίου. Από την άλλη πλευρά, οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο χαρακτηρίζονται από την εκ διαμέτρου αντίθετη τάση μείωσης της ύλης που πρέπει ο σπουδαστής να αποστηθίσει, την επεξεργασία και την ανάλυση επιστημονικών δημοσιευμάτων αλλά και την εκμάθηση συγγραφής και διάρθρωσης επιστημονικών εργασιών.

 

Πλήρες κείμενο: pdfΤα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής (standards) των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Εμπειρική προσέγγιση 753.2 KB