Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να ανιχνευθεί αν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες σχετίζονται με τη χρήση αυτών μέσα στο περιβάλλον της σχολικής τάξης. Συμμετέχοντες ήταν 80 καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Σερρών. Εφαρμόστηκε ερευνητικό σχέδιο συσχέτισης και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση αυτών στην τάξη, αλλά ότι έχουν ιδιαίτερο άγχος ώστε να αποδείξουν έμπρακτα ότι τους αρέσουν οι υπολογιστές και τους χειρίζονται με ευκολία. Το συμπέρασμα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βοηθηθούν μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος και της επιμόρφωσης ώστε να μη θεωρούν ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών επιβάλλεται σε αυτούς υποχρεωτικά αλλά ότι έχουν τη δυνατότητα της αυτενέργειας ώστε να εντάσσουν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες στην τάξη τους.

 

Πλήρες κείμενο: pdfΟι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Σερρών σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία τους354.48 KB