Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

 

Σύμφωνα με τις αρχές της θεωρίας της βιολογίας της μάθησης, το «βιοπαιδαγωγισμό», η μάθηση έχει εξελικτική, οντογενετική και κοινωνική διάσταση. Για την επίτευξή της η οργανωμένη ανθρώπινη παρέμβαση περιορίζεται στον παράγοντα περιβάλλον, επηρεάζει όμως και την εγκεφαλική λειτουργία. Η ολιστική ανάπτυξη του εγκεφάλου και η διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας μπορεί να επιτευχθεί με πολυπαραγοντικά, διαθεματικά και αυθεντικά στοιχεία που προσφέρει η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η παρέμβασή τους στην εκπαίδευση είναι σημαντική στις διαδικασίες συλλογής του μαθησιακού υλικού, στη διαπραγμάτευση και στην επεξεργασία του γνωστικού αντικειμένου και τέλος στον διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων της μάθησης.

 

Πλήρες κείμενο: pdfH παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε συνάφεια με τη μετα- προοδευτική αγωγή και τη βιοπαιδαγωγική299.24 KB