Αρχικη

Ο eκπ@ιδευτικός κύκλος είναι ένα διεθνές τετραμηνιαίο, επιστημονικό, εκπαιδευτικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς και έχει στόχο να αναδείξει την επιστημονική γνώση και την έρευνα στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Το περιοδικό παρέχει άμεση και ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων, καθιστώντας διαθέσιμα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

Τα θεματικά πεδία του περιοδικού είναι: η Γενική, Τεχνολογική, Ειδική Εκπαίδευση, Θέματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας, η χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία, η Διοίκηση της Εκπαίδευσης, η Διά Βίου Μάθηση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς επίσης η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η Διαδικτυακή Μάθηση.

Δεκτά για δημοσίευση στο περιοδικό γίνονται άρθρα, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, που δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό. Η δημοσίευση των κειμένων αποφασίζεται από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, έπειτα από ανώνυμη κρίση δύο τουλάχιστον μελών της Επιστημονικής Επιτροπής.

Το Ηλεκτρονικό Επιστημονικό Περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης “eκπ@ιδευτικός κύκλος” εκδίδεται από τον Απρίλιο του 2013. Ιδρυτής και Εκδότης του Περιοδικού είναι ο Σπύρος Κιουλάνης. Από τον Αύγουστο του 2017 το περιοδικό απέκτησε διεθνή χαρακτήρα, καθώς δημοσιεύει άρθρα και την αγγλική γλώσσα.