Συντακτική Επιτροπή

Ιδρυτής και Εκδότης του Περιοδικού:
- Κιουλάνης Σπύρος (PhD, Post-Doc, Μ.Β.Α, Med, M.Sc), Πρόεδρος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος, Δ/ντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Επιμέλεια και Συντονισμός Εκδόσεων:
- Πασχαλίδου Αννούλα (PhD.St, M.Sc), Αντιπρόεδρος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Ειδικοί Σύμβουλοι Εκδόσεων:
- Παναγιωτίδου Αναστασία (PhD, Post-Doc.R, Med), Μέλος ΔΣ του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος, Σχολική Σύμβουλος
- Ζήση Αντιγόνη (M.Sc,), Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος, Σχολική Σύμβουλος

Ηλεκτρονική Επιμέλεια Εκδόσεων και Ιστοσελίδας:
- Γεωργιάδου Αναστασία, (M.Sc), Εκπαιδευτικός ΠΕ19 (ΔΔΕ Δράμας), Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος
- Σαλής Αναστάσιος, (M.Sc), Μέλος ΔΣ του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος

Ηλεκτρονική Υποστήριξη:
- Δοφούδης Δημήτριος, (M.Sc), Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
- Ζωτίδου Μαρία, (M.Sc), Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος, ΠΕ01 Πληροφορικής, Δημόσιος Υπάλληλος στη ΔΔΕ Δράμας
- Κιουλάνης Νικόλαος, (M.Sc.St), Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος
Λογοθέτης Παντελής, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος
Οβαλιάδης Κυριάκος, (PhD, M.Sc) Επιστημονικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Οικονόμου Δημήτριος, Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Σκαπέτης Γεώργιος, (M.Sc), Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Τσελεπίδου Μαρία, (M.Sc) Διεθύντρια, Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Τσιμπερίδης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ19

Φιλολογική Υποστήριξη:
Κόλτσης Σταύρος, (M.Sc), Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
Μυρισίδου Αριάδνη, (ΠΕ6), Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος 
- Παραλή Αικατερίνη, (M.Sc.St), Εκπαιδευτικός ΠΕ07 (ΔΔΕ Δράμας), Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος
Πατρωνίδου Δήμητρα, (PhD, Med), Υπεύθυνη του Σ.Σ.Ν. Δράμας, Εκπαιδευτικός ΠΕ02
Πετρά Βασιλική, (M.Sc), Εκπαιδευτικός ΠΕ02
- Σαμαρά Δέσποινα, (M.Sc.St), Εκπαιδευτικός ΠΕ05 (ΔΠΕ Δράμας), Μέλος ΔΣ του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος
Τσάνη Παρασκευή, (M.Ed), Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οργανωτική Υποστήριξη:

- Αθανασιάδου Ευανθία, (M.Sc),Εκπαιδευτικός ΠΕ11, Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος 
- Θεοδωρίδης Ραδής, (M.Sc.St),Ταμίας του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος, Υπεύθυνος Γραφείου Φυσικής Αγωγής Δ.Δ.Ε. Δράμας
Κόλτσης Χρήστος, (M.Sc), Διευθυντής, Εκπαιδευτικός ΠΕ11
Μπαντής Γεώργιος, Υπεύθυνος καινοτόμων δράσεων ΔΔΕ Δράμας, Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος
Παπαϊωάννου Δήμητρα, ΠΕ01 Διοικητικού, Δημόσιος Υπάλληλος στη ΔΔΕ Δράμας
- Τσιρογιάννης Ιωάννης,  Εκπαιδευτικός ΠΕ14.04, Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος