Αρχικη

Περίληψη

Αντικείμενο πραγμάτευσης της παρούσας εργασίας αποτελεί το ECVET, ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που στοχεύει στη συσσώρευση και τη μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων από ένα σύστημα προσόντων σε άλλο ανάμεσα στα κράτη - μέλη της Ενωμένης Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο προσβλέπει στην επίσημη κρατική αναγνώριση των προσόντων αυτών, στην ευχερέστερη και μεγαλύτερη διακρατική κινητικότητα των πολιτών της Ε.Ε., στην εύρεση εργασίας και τη διά βίου πρόσβαση στη γνώση. Διευκρινίζεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο που υπαγόρευσε το ECVET, οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία του, οι στόχοι που έχουν τεθεί και τα εργαλεία που ρυθμίζουν τον τρόπο εφαρμογής του και είναι απαιτητό να βελτιωθούν περαιτέρω. Ακόμη, τα προσδοκώμενα οφέλη και οι αναγκαίες συνθήκες, ώστε να καταστεί αποτελεσματικό. Τέλος, γίνεται απόπειρα να προσδιοριστούν οι όροι λειτουργίας του στην Ελλάδα.

Πλήρες Κείμενο: pdfΠαρουσίαση του ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)701 ΚB

 

qr